frank lifecare pvt ltd Seminar ICT-Samenwerking

bloem haken voor beginners klas in beeld Thema ‘Doorontwikkelen ICT-samenwerking – welke kant willen we op?’

ongeval maaimachine naarden  

geniet van 2018 gratis nieuwe email aanmaken 27 juni 12:30 – 17:00 Zeist

gods zeon r1  

dozen heineken aanbieding Vanaf de eerste intergemeentelijke ICT-samenwerking in Friesland  (ISZF) in 2004 is er een gestage toename te zien in Nederland. Het neemt verschillende vormen aan: ICT shared services, levering van diensten vanuit een centrumgemeente of ICT als onderdeel van bredere shared services zoals in de Drechtsteden of Servicepoint71.  In 2011 is het KING programma ‘Slim Samenwerken’ intergemeentelijke ICT samenwerkingen neergezet als dé Haarlemmerolie voor alle ICT vraagstukken. Inmiddels zijn we bijna 15 jaar verder en kunnen we in ieder geval concluderen dat samenwerken op ICT gebied niet bepaald makkelijk gaat. Er zijn mooie successen geboekt maar vele samenwerkingen kennen hun hobbels en enkele samenwerkingen zijn inmiddels weer beëindigd. We zien ook dat andere ontwikkelen zoals Cloud toepassingen en outsourcing de kijk op samenwerken veranderd.

tafel dames wereld draait door Deze middag vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Wat zijn cruciale succesfactoren? Wat zijn mogelijkheden om niet alleen op automatisering maar ook op informatisering beter samen te werken of ben je eigenlijk niet beter af als je automatisering naar de markt brengt? Welke toekomstperspectieven (zoals Common Ground) spelen een rol in de verdere ontwikkeling van intergemeentelijke samenwerkingen?

schema owen buitenlamp  

wanneer begint it takes 2 hoeveel zijn bijenkorf punten waard PROGRAMMA

12:30:  Inlooplunch
13:00 Opening door dagvoorzitter motor ecu reparatie kosten Almar Wimer Siebenga, fac. directeur samenwerking bevolkingsonderzoeken
13:10 BZK onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking,
over governance, vertrouwen en falen in de uitvoering
nagels glanzend maken Henriëtte van den Heuvel, directeur Platform Shared Services bij de Overheid
13:30 Praktijkcase:
Samenwerken en
herindelen van een GR naar een
nieuwe gemeente
p de heus en zonen Paul Kalisvaart, directeur ISHW, Hoekse Waard
14:00 Praktijkcase:
Samenwerken en
doorontwikkelen; werken vanuit een centrumgemeente concept
toezicht sociaal domein Willem Zwijgers, directeur Equalit
14:30 Pauze
15:00 Praktijkcase:
Niet samenwerken maar outsourcen
stevig epileer touw Remco Schilderink, CIO Almere
15.30 Common Ground: een nieuw perspectief calvin harris transformation Raymond Alexander, Hoofd ICT Den Bosch en initiatiefnemer Common Ground
16:00 Discussie ‘Hoe nu verder?’ o.l.v. fourty or forty uk Jos Smits, professional partner M&I en mede initiatiefnemer Common Ground
16:30 Afsluiting en Netwerkborrel Almar Wimer Siebenga

verschil plasma en serum  

grand of auto v wat deed karel besturen AANMELDEN

old testament names De kosten voor dit seminar bedragen € 90,- U kunt u zich hieronder aanmelden:

telefoonnummer snowworld landgraaf

beschuldigen van raadsleden Uw naam
beste edelcompact camera
Uw email
drift test procedure length
Uw organisatie
original ideas on digital india drawing

Welke vraag zou u op de bijeenkomst graag beantwoord zien?

houden van elkaar is samen delen

blok op werk

rock de braziliaan  

jos arts rijkswaterstaat De middag is georganiseerd door Henriëtte van den Heuvel, Jos Smits en Almar Wimer Siebenga, vanuit onze professionele belangstelling en betrokkenheid bij de ontwikkeling van een krachtige ICT-infrastructuur.

carrière stop polis olympische spelen oude grieken Drs Jos Smits, Professional Partner M&I/Partners

wissen geschiedenis windows 10 Jos is een ervaren adviseur op directieniveau in de lokale overheid. Hij is betrokken bij diverse intergemeentelijke samenwerkingen. Zo heeft hij de haalbaarheidsstudies ICT-samenwerking uitgevoerd, bestaande samenwerkingen doorgelicht en geadviseerd bij ontvlechtingen. Jos is auteur van de VNG-publicatie over de kosten en baten van ICT-samenwerking en publiceert regelmatig over dit onderwerp.

echte vs neppe uggs chat alice aux pays des merveilles Dr Henriétte van den Heuvel, Directeur Platform Shared Services bij de Overheid

baas opticien leusden Henriëtte ondersteunt gemeentelijke ICT-samenwerkingsverbanden en doet onderzoek voor het Ministerie van BZK en de VNG. Haar laatste publicatie was “Succes- en faalfactoren in intergemeentelijke samenwerking in de bedrijfsvoering”. Het liefst zet zij zich in voor het verbeteren van de governance in de praktijk van alledag, met de mensen om wie het gaat.

nancy van petersen Hiernaaast is zij de spil van het Platform Shared Service bij de Overheid en secretaris van het directeurennetwerk SSC/bedrijfsvoering van de 100.000+ gemeenten.

het houdt nooit op nooit vanzelf  

van pijpen uitvaart gedeeld door kaart Almar Wimer Siebenga

dansen oud en nieuw soest most nutrition in the world Almar Wimer ontwikkelt organisaties voor samenwerking. Regelmatig wordt hij gevraagd zijn visie, kennis en ervaringen bij andere initiatieven in te brengen. Hij heeft passie voor de ontwikkeling van organisaties, medewerkers en processen en het verbinden van mensen, organisaties en netwerken om een gezamenlijk doel te realiseren. Dat doe hij het liefst vanuit de rol van (interim) ma- nager en adviseur vanuit een bedrijfskundig en ICT- perspectief.